การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน

คำอธิบาย

หนังสือที่เป็นการถอดเทปบรรยาย ว่าด้วยข้อเรียกร้องมุสลิมะฮฺทั้งหลายให้ปรับปรุงและทบทวนประเด็นการแต่งกายของพวกเธอ กล่าวถึงประเภทของเครื่องแต่งกายที่ห้ามสำหรับมุสลิมะฮฺ ตามที่ปรากฏจากหลักฐานและได้รับการอธิบายโดยบรรดาอุละมาอ์ รวมถึงหุก่มการเปิดเผยเรือนร่าง การใส่เครื่องประดับต่างๆ ฯลฯ คำเชิญชวนดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มุสลิมะฮฺได้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อันงดงามของหลักการอิสลาม และเชิดชูบทบัญญัติอันสูงส่งของอิสลามให้โดดเด่นสืบไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล