เธอถูกหลอกด้วยคำพูดที่สวยหรู

คำอธิบาย

วัยรุ่นมุสลิมะฮฺถูกหลอกลวงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เธอปฏิเสธจริยธรรมและมารยาทที่ดีงามของอิสลาม และให้เธอตอบรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวตะวันตก ทั้งที่ขมขื่นและหวานชื่น ยิ่งกว่านั้นเธอยังเข้าใจว่าวัฒนธรรมดังกล่าวคือแนวทางเพื่อปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ ก้าวหน้า ได้รับสิทธิอันชอบธรรม และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชาติ
ในหนังสือเล่มนี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบางอย่างสำหรับใช้หลอกลวง ผู้หญิง

Download
ส่งฟีดแบ็ก