คลังอันยิ่งใหญ่

คำอธิบาย

หนังสือที่ทรงคุณค่าประกอบด้วยการงานที่ดีต่างๆ และอัซการจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ที่มุสลิมควรรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกในโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก