คำอธิบาย

หนังสือที่ทรงคุณค่าประกอบด้วยการงานที่ดีต่างๆ และอัซการจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ที่มุสลิมควรรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกในโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก