สรุปฟัตวาเรื่องฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสภาถาวรเพื่อการวิจัยและชี้ขาด

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาฟัตวาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับฮัจญ์และอุมเราะฮฺในเล่มที่ 11 จากคำฟัตวาของสภาถาวรเพื่อการวิจัยและชี้ขาด

Download
ส่งฟีดแบ็ก