คู่มือมุสลิมใหม่เพื่อหัจญ์และอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

หนังสือภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอธิบายพร้อมภาพประกอบอย่างง่ายเกี่ยวกับวิธีการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก