คำอธิบาย

หนังสือภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอธิบายพร้อมภาพประกอบอย่างง่ายเกี่ยวกับวิธีการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก