แนวทางการวิจัยของนักบูรพาคดีในการศึกษาอัลกุรอาน

ผู้เขียน :

คำอธิบาย

การศึกษาชุดนี้พยายามที่จะยืนยันถึงแนวทางและหลักสูตรด้านการวิจัยของนักบูรพาคดีในการศึกษาอัลกุรอานว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงอื่นๆ เนื่องจากว่าแนวทางของนักบูรพาคดีในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์อัลกุรอานและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเกือบจะไม่เป็นวิชาการเลย ขาดเหตุผลและไม่เป็นกลาง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก