แนวทางการวิจัยของนักบูรพาคดีในการศึกษาอัลกุรอาน

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

การศึกษาชุดนี้พยายามที่จะยืนยันถึงแนวทางและหลักสูตรด้านการวิจัยของนักบูรพาคดีในการศึกษาอัลกุรอานว่ามีความแตกต่างจากการศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงอื่นๆ เนื่องจากว่าแนวทางของนักบูรพาคดีในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์อัลกุรอานและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเกือบจะไม่เป็นวิชาการเลย ขาดเหตุผลและไม่เป็นกลาง

ส่งฟีดแบ็ก