การใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว

คำอธิบาย

การใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก