ความประเสริฐของความรู้สะลัฟที่เหนือกว่าเคาะลัฟ

คำอธิบาย

ความประเสริฐของความรู้สะลัฟที่เหนือกว่าเคาะลัฟ : อัลลอฮฺทรงทำให้ความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐและกำหนดให้ความรู้เป็นมรดกของบรรดานบี พระองค์ทรงยกสถานะของผู้รู้ ยกย่อง และชมเชย แต่ความประเสริฐเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ พร้อมกับทุ่มเทความพยายามในการศึกษาและสั่งสอน
ในหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ อิบนุเราะญับ ได้อธิบายถึงความประเสริฐของความรู้ในหมู่เศาะหาบะฮฺและตาบิอีน ที่เหนือกว่าความรู้ของผู้คนหลังจากนั้น และชี้แจงถึงสาเหตุต่างๆที่มาแบ่งความเหลื่อมล้ำระหว่างทั้งสอง

Download
ส่งฟีดแบ็ก