อัลมันซูมะฮฺ อัลลามิยะฮฺ ฟี อันนาสิค วะ อัลมันสูค

คำอธิบาย

เป็นบทกวีของเชค ฮาฟิซ บิน อะหมัด อัลหะกะมีย์ ว่าด้วยเรื่องนาสิคและมันสูค

ส่งฟีดแบ็ก