ความประเสริฐของอาชูรออ์และเดือนมุหัรร็อม

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความประเสริฐของเดือนมุหัรร็อม อันเป็นเดือนแรกตามปฏิทินอิสลาม และเป็นเดือนสุดท้ายในจำนวนเดือนหะรอม เป็นเดือนที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และความประเสริฐในด้านการปฏิบัติอามัลเช่นการถือศีลอดสุนัต โดยเฉพาะในวันอาชูรออ์.

ส่งฟีดแบ็ก