ชีอะฮฺ

คำอธิบาย

สืบเนื่องจากการแผ่ขยายในวงกว้างของกลุ่มชีอะฮฺ ด้วยแนวคิดและหลักคำสอนที่บิดเบือน ทำให้จำเป็นต้องชี้แจงความหลงผิดของกลุ่มนี้

ส่งฟีดแบ็ก