อะกีดะฮฺที่ถูกต้องและที่ตรงข้าม และสิ่งที่ทำให้เสียการปฏิญาณ

ส่งฟีดแบ็ก