รสูลอิสลาม มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

คำอธิบาย

หนังสือนี้มีชื่อว่า "รสูลอิสลาม มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม" เขียนโดยปราชญ์ชาวอินเดีย ชื่อ ศาสตราจารย์ เค เอส รามากฤษณะราอู หนังสือจะกล่าวถึงอัตชีวะประวัติของท่านรสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก