จงรู้จักอัลลอฮฺเถิด

คำอธิบาย

หนังสือกล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺตะอาลา

ส่งฟีดแบ็ก