การซื้อขายในอิสลาม

คำอธิบาย

26 บทเกี่ยวกับการการซื้อขายทำธุรกรรมในอิสลาม จากหนังสือเชคอัตตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก