อุทาหรณ์ในเดือนถือศีลอด

คำอธิบาย

อุทาหรณ์ในเดือนถือศีลอดอันยิ่งใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญ

ส่งฟีดแบ็ก