ความหมายของการปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือเราะสูลของอัลลอฮฺ และหน้าที่ประชาชาติอิสลามต่อท่าน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺ ได้รับการถอดความเป็นภาษาจีน กล่าวถึง ความหมายของการปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือเราะสูลของอัลลอฮฺ และหน้าที่ประชาชาติอิสลามต่อท่าน

Download
ส่งฟีดแบ็ก