หุกบะฮฺมินัตตารีค

คำอธิบาย

หนังสือซึ่งกล่าวถึงช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตจนถึงเหตุฆาตกรรมท่านหุเซน

ส่งฟีดแบ็ก