หุกบะฮฺ มินัตตารีค

คำอธิบาย

หนังสือซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ตั้งแต่การเสียชีวิตของท่านนบี จนถึงเหตุฆาตกรรมท่านหุสัยน์

ส่งฟีดแบ็ก