เสริมความแข็งแกร่งให้อีหม่าน

คำอธิบาย

หนังสือที่แปลจากต้นฉบับภาษาอุรดู แต่งโดยชาฮฺ มุหัมมัด อิสมาอีล

ส่งฟีดแบ็ก