วิธีการของท่านนบีในการปรามความผิด

คำอธิบาย

พูดถึง วิธีการและรูปแบบของท่านนบีในการปรามผิด

ส่งฟีดแบ็ก