เตาหีดซึงเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเหนือปวงบ่าว

คำอธิบาย

หนังสือเตาหีดซึงเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเหนือปวงบ่าว เป็นภาษาอินโดนิเซีย

ส่งฟีดแบ็ก