หุก่มผู้ทิ้งละหมาด

คำอธิบาย

หุก่มผู้ทิ้งละหมาดจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺและฟัตวาอุละมาอ์

ส่งฟีดแบ็ก