สิ่งที่เป็นหะรอมซึ่งคนส่วนใหญ่ละเลย

คำอธิบาย

สิ่งที่เป็นหะรอมซึ่งคนส่วนใหญ่ละเลย

ส่งฟีดแบ็ก