การเชิญชวนของเชคมุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ ระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้ต่อต้านและผู้วางตัวเป็

คำอธิบาย

การเชิญชวนของเชคมุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ ระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้ต่อต้านและผู้วางตัวเป็นกลาง

Download
ส่งฟีดแบ็ก