แนะนำอัลกุรอานอย่างย่อ

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ ซึ่งได้อธิบายถึงความหมายของอัลกุรอานอย่างรวบรัด และสิ่งที่เราจำเป็นต้องศรัทธาต่ออัลกุรอาน เชื่อในทุกสิ่งที่อัลกุรอานได้ชี้แจงไว้ และนำหุุกมต่างๆที่ไม่ได้ถูกยกเลิกไปปฏิบัติ

Download
ส่งฟีดแบ็ก