การยั่วยุของชัยฏอนต่อความคิดของชาวยิว

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ได้คัดย่อมาจากหนังสือ "อิฆอษะฮฺ อัลละฮฺฟาน" ของท่านอิบนุก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ซึ่งได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เกิดขึ้นกับความเชื่อของชาวยิว

Download
ส่งฟีดแบ็ก