หุกมการดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺ

คำอธิบาย

บทความที่ชี้แจงถึงความสำคัญของการดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺ หุกมของการดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺ บุคลิกของดาอีย์ที่แท้จริง แนงทางการดะวะฮฺ การทุ่มเท ฯลฯ

Download
ส่งฟีดแบ็ก