ลักษณะของเตาหีด

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้คัดมาจากหนังสือหลักการขั้นพื้นฐานของเตาหีดซึงเขียนโดย ดร.อบูอามินะฮฺ บิลาล

ส่งฟีดแบ็ก