ฉันได้เศาะหาบะฮฺและไม่เสียอะฮฺลุลบัยต์

คำอธิบาย

ฉันได้เศาะหาบะฮฺและไม่เสียอะฮฺลุลบัยต์ ผู้เขียนกล่าวถึงการเดินทางของตนในโลกชีอะฮฺ จนกระทั่งค้นพบสัจธรรมแห่งอิสลาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก