ความประเสริฐของการงาน

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้มี 114 หน้า เป็นการอธิบายว่าอิบาดาตในอิสลามนั้นต้องยึดอัลกุรอานและสุนนะฮฺเป็นหลักมิใช่สติปัญญา

Download
ส่งฟีดแบ็ก