อัลเกาลุสสะดีด

คำอธิบาย

อัลเกาลุสสะดีด เป็นหนังสืออธิบายหนังสืออัตเตาหีดของชัยคุลอิสลาม มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะหฺหาบ

ส่งฟีดแบ็ก