อัลลอฮฺเป็นมนุษย์กระนั้นหรือ?

คำอธิบาย

อัลลอฮฺเป็นมนุษย์กระนั้นหรือ?

ส่งฟีดแบ็ก