มุสลิมจำเป็นต้องยึดปฏิบัติตามมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดหรือไม่?

คำอธิบาย

มุสลิมจำเป็นต้องยึดปฏิบัติตามมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดหรือไม่?

Download
ส่งฟีดแบ็ก