มุสลิมจำเป็นต้องยึดปฏิบัติตามมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดหรือไม่?

คำอธิบาย

มุสลิมจำเป็นต้องยึดปฏิบัติตามมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดหรือไม่?

ส่งฟีดแบ็ก