กัชฟุช ชุบุฮาต ฟิต เตาหีด

คำอธิบาย

หนังสือเกี่ยวกับหลักการศรัทธา โดยชัยคุลอิสลาม มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮฺฮาบ

ส่งฟีดแบ็ก