การถือศีลอด

คำอธิบาย

ความหมาย ข้อบังคับ สิ่งที่เป็นสุนัต เงื่อนไข และสิ่งที่ทำให้เสียศีลอด

Download
ส่งฟีดแบ็ก