หมวดหมู่เนื้อหา

  • RAR

    หาชิยะฮฺอัรเราฎุลมุรบิอฺ โดยอิบนุกอสิม

  • PDF

    เป็นการอธิบายหนังสือ ซาดุลมุสตักนิอฺ เขียนโดยอิมาม ชะเราะฟุดดีน อะบินนะญา มูซา บิน อะหมัด บิน สาลิม อัลมักดิสียฺ อัลหัจญาวียฺ ซึ่งเสียชีวิต ฮ.ศ.968 ซึ่งหนังสือเล่มนี้ย่อมาจากหนังสือ อัลมุกนิอฺ ซึ่งแต่งโดย ชัยคุลอิสลาม มุวัฟฟะกุดดีน บิน อิบดิลลาฮฺ บิน อะหมัด บิน กุดามะฮฺ เสียชีวิต ฮ.ศ.620 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ โดยเชคฟัยศอล บิน อับดิลอะซีซ อาลมุบาร็อก ได้ให้คำอธิบายหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยท่านตั้งชื่อว่า กะลิมาตุสะดาด อะลา มัตนิซซาด ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนท่าน

ส่งฟีดแบ็ก