หมวดหมู่เนื้อหา

  • อาหรับ

    PPT

    การแปลตำราทางศาสนา (รูปแบบ ปัจจัย และหลักการ) : ผู้เขียนได้อธิบายความสำคัญของการแปล ความหมายของการแปล จะแปลอะไรและแปลอย่างไร มีวิธีการอย่างไรบ้าง ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการอ่านต้นฉบับและการแปล การแปลหนังสือเรียน การแปลโดยอาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการสอน และเล่าถึงประสบการณ์ที่โดดเด่นในการแปลและเขียนหนังสือ ตำราเรียน และยังได้นำเสนอโครงการศูนย์ตะวาศุลเพื่อการสานเสวนาระหว่างวัฒนธรรม และระบุถึงเป้าหมายต่างๆ ของศูนย์ดังกล่าว

ส่งฟีดแบ็ก