หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  คณาญาติของท่านนบีกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ ความรัก และสายใยผูกพัน

 • PDF

  สิทธิของเศาะหาบะฮฺที่ประชาชาตินี้ต้องมอบให้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญในประเด็นสิทธิของเศาะหาบะฮฺ ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามของเศาะหาบะฮฺ ตำแหน่งที่สูงส่งและสถานะที่ยิ่งใหญ่ของเศาะหาบะฮฺ และอธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาต้องมอบให้แก่พวกเขา อันเนื่องมาจากพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 • PDF

  กล่าวถึงสิทธิต่างๆ ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และหุก่มของผู้ที่ด่าทอสาปแช่งเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม และกล่าวถึงสิทธิของบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รายชื่อของภรรยาของท่านนบีมีใครบ้าง และหุก่มของผู้ที่กล่าวหาใส่ร้ายภรรยาของท่านนบี เป็นบทความจากหนังสือ มุคตะศ็อรฺ ลุมอะตุล อิอฺติกอด ของเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สี่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นหนึ่งในจำนวนเศาะหาบะฮฺรุ่นแรก ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านความรอบรู้และความกล้าหาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านมีบทบาทในการช่วยเหลืออิสลามตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประกาศตนเป็นนบี จนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านอะลีเอง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์ชีวประวัติและเกร็ดคำสอนบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน เคาะลีฟะฮฺคนที่สามหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น เป็นคนที่มีความละอายเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งบรรดามลาอิกะฮฺและท่านนบีก็ให้เกียรติ เป็นคนที่เสียสละทรัพย์สมบัติอย่างมากมายเพื่ออิสลาม เป็นผู้ที่รวบรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มเดียว เป็นต้น

 • PDF

  เรื่องราวส่วนหนึ่งของท่านฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลาฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ หนึ่งในสิบเศาะหาบะฮฺที่ได้รับการประกันว่าเป็นชาวสวรรค์ กล่าวถึงความเก่งกาจและความกล้าหาญของท่าน รวมถึงบทบาทสำคัญในการปกป้องอิสลาม และยังเป็นผู้ที่ได้รับการขนามนามว่า ฏ็อลหะฮฺ อัล-ค็อยรฺ และ ฏ็อลหะฮฺ อัล-ฟัยยาฎ เพราะความใจบุญของท่าน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  ในบรรดาลูกดอกที่มีฤทธิ์ทำลายรุนแรงที่สุดที่ประชาชาติมุสลิมต้องพานพบในปัจจุบัน คือการกล่าวหาและใส่ใคล้บรรดาผู้รู้และสัญลักษณ์ของประชชาติอิสลาม และพยายามโค่นล้มพวกเขา ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการโค่นล้มอิสลาม และที่ร้ายแรงกว่านั้นคือลูกดอกที่กล่าวหาและใส่ร้ายเกียรติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยการกล่าวหาอย่างมดเท็จต่ออุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์ชีวประวัติและเกร็ดคำสอนบางส่วนจากเรื่องราวการพิทักษ์ปกป้องอิสลามของท่านอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เข้มข้นในการยึดมั่นในศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงตนเองและเข้มแข็งในการภักดีต่ออัลลอฮฺ ความห้าวหาญที่มาพร้อมกับความอ่อนโยน และอีกหลายๆ บุคลิกที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิสลามได้ตระหง่านขึ้นในสมัยการปกครองของท่าน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างสี่ประการในอัตชีวประวัติของท่านอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อพิทักษ์ปกป้องอิสลาม ซึ่งครอบคลุมการทุ่มเททั้งสี่ด้านคือ การเชื่อมั่นอย่างซื่อสัตย์และดุษฎีต่อท่านนบี การยอมเสียสละกายของตัวเองเพื่อท่านนบี การเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่ออิสลาม และการสานต่อภารกิจในการดูแลอิสลามหลังการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • PDF

  กล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์การลอบทำร้ายท่านเคาะลีฟะฮฺอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ โดยฝีมือของชาวโซโรแอสเตอร์ (มะญูซีย์ จากเปอร์เซีย) และวิเคราะห์บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวมุสลิมในยุคปัจจุบัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงเรื่องราวเศาะหาบะฮฺผู้หนึ่งในจำนวนวีรบุรุษของอิสลาม จากบรรดากัลยาณชนรุ่นแรก ที่ได้เสียสละตัวเองเพื่ออิสลาม เป็นเด็กหนุ่มที่เคยสุขสบายแต่ยอมละทิ้งความสบายทางโลกเพื่อมุ่งมั่นทำงานให้กับอิสลาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  กล่าวถึงความสำคัญของการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถือเป็นเนื้อหาหลักประการหนึ่งในการศรัทธาต่อสารแห่งการเป็นศาสนทูตของท่าน และยกตัวอย่างการแสดงความรักที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้มอบให้แก่ท่านนบี อันเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่างในชีวิต

 • PDF

  กล่าวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน และไม่มีความบาดหมางระหว่างกัน เช่นที่คนบางกลุ่มพยายามกุและหลอกลวงขึ้นมาให้เข้าใจผิดในหมู่ประชาชาติอิสลาม นั่นก็คือ ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺดังต่อไปนี้ - ท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก - ท่านอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ - ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน - ท่านฏ็อลฮะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ - ท่านมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน - และ ท่านหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม ตอนที่ 2 การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเป็นหมวดย่อยดังต่อไปนี้ - การแต่งงานระหว่างอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอบูบักรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านซุเบรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอุมัรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านฏ็อลหะฮฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของหลายๆกลุ่ม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

 • PDF

  เรื่องราวโดยย่อจากประวัติของท่านคอลิด บิน อัล-วะลีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แม่ทัพอิสลามผู้โด่งดังที่ได้รับฉายาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าเป็นดาบของอัลลอฮฺ กล่าวถึงบทบาทในการนำทัพ ความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดในการสู้รบของท่านที่มิอาจจะหาใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์.

 • PDF

  เรื่องราวโดยย่อจากประวัติของท่านอะลียฺ บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ หนึ่งในเศาะหาบะฮฺผู้ใกล้ชิดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้คนหนุ่มคนแรกที่รับอิสลาม กล่าวถึงลักษณะนิสัยของท่านเช่นความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาด ความประเสริฐและสถานะของท่านในอิสลาม และกล่าวถึงการเสียชีวิตของท่านโดยฆาตกรที่เป็นพวกเคาะวาริจญ์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์.

 • PDF

  บางส่วนจากประวัติของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก กล่าวถึงชีวประวัติโดยสังเขปของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ ระบุหะดีษต่างๆ ที่กล่าวถึงความประเสริฐของท่าน บทบาทของท่านและสถานะอันสูงส่งของท่านในอิสลาม จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • DOC

  บางส่วนจากประวัติของท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ กล่าวถึงชีวประวัติโดยสังเขปของเคาะลีฟะฮฺอุมัร ระบุหะดีษต่างๆ ที่กล่าวถึงความประเสริฐของท่าน บทบาทของท่านและสถานะอันสูงส่งของท่านในอิสลาม จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • DOC

  บทความอภิปรายและศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่ดีจากชีวประวัติของท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เป็นบทสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้นำทุกระดับ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ อาทิ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเมตตาปรานี เข้าถึงประชาชน กล้าหาญและอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มั่นคงในความคิด รับฟังเหตุผล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ่อมตน ประหยัด อยู่อย่างพอเพียง อยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ใฝ่ต่ำ มีคณะผู้ร่วมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดี

หน้า : 4 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก