หมวดหมู่เนื้อหา

  • อาหรับ

    PDF

    หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ได้คัดย่อมาจากหนังสือ "อิฆอษะฮฺ อัลละฮฺฟาน" ของท่านอิบนุก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ซึ่งได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เกิดขึ้นกับความเชื่อของชาวยิว

  • อาหรับ

    PDF

    ผู้แต่ง เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า : ฉันเห็นว่าควรรวบรวมหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาของโองการอัลกุรฺอาน หะดีษท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และคำพูดของบรรดาอุละมาอฺ ที่ส่งเสริมในเรื่องของการเชื่อฟังอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และยังเพิ่มความยำเกรงต่อสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าในอาคิเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก