หมวดหมู่เนื้อหา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยพิษภัยและโทษของการซินา เนื่องด้วยเทศกาลวาเลนไทน์ที่ถูกใช้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักของหนุ่มสาว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการประพฤติผิดศีลธรรมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

 • PDF

  อัลลอฮฺทรงกำหนดให้ทั้งชายและหญิงมีธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทรงกำหนดภารกิจที่เหมาะสมกับแต่ละฝ่าย และทรงเตรียมความพร้อมให้แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติภารกิจของตนให้ลุล่วงได้ แต่การทำตัวหลุดไปจากธรรมชาติที่พระผู้ทรงรอบรู้ทรงชำนาญสร้างขึ้นมานั้นเป็นเหตุสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางบนหน้าแผ่นดิน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  โทษของการฝ่าฝืนและการทำชั่วนั้นรุนแรงและน่ากลัวทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺและบาปความชั่วที่เลวร้ายที่สุด ก็คือการทำชั่วอย่างเปิดเผย ซึ่งหมายถึงการที่คนคนหนึ่งประพฤติชั่วต่อหน้าสาธารณชน หรืออาจกระทำในที่ลับซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงช่วยปกปิดการกระทำของเขาไว้ แต่ทว่าเขาเองกลับบอกเล่าการกระทำต่าง ๆ ของเขาให้ผู้อื่นได้รับรู้ จึงถือเป็นการเพิกเฉยไม่เห็นค่าการปกปิดของพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  การอธรรมนั้น ภัยอันตรายของมันใหญ่หลวง ปั้นปลายของมันเลวร้าย นั่นคือความมืดมนนานาประการแก่ของเจ้าของมันในวันอาคิเราะฮฺ และเป็นสาเหตุให้อัลลอฮฺจัดการและเอาคืนเขาอย่างสาสมรุนแรง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การอธรรมเป็นหนึ่งในลักษณะที่น่ารังเกียจที่สุดที่เกิดจากคนที่เหย่อหยิ่งจองหองหลงลืมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ และลืมการลงโทษที่รุนแรงของพระองค์ อัลลอฮฺทรงทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามกับพระองค์เองด้วยเพราะความยุติธรรมอันสมบูรณ์ของพระองค์ และทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามในระหว่างบ่าวของพระองค์ และทรงขู่ด้วยการลงโทษที่รุนแรงเอาไว้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การยุยงให้คนอื่นทะเลาะกันหรือการยุแยงตะแคงรั่วเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ มีความหมายคือ การนำเอาคำพูดไปบอกต่อคนอื่นๆโดยมีเจตนาร้าย การเที่ยวเดินโพนทะนานั้นถือเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดการตัดขาดกันระหว่างผู้คน ด้วยเหตุนี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนให้ระวัง และบอกกล่าวถึงบทลงโทษที่รุนแรงกับผู้ที่กระทำการนี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การสาปแช่ง คือ การขับไล่และการทำให้อยู่ห่างไกลจากเมตตาของอัลลอฮฺ และการสาปแช่งคนใดเป็นการเฉพาะเป็นเรื่องอันตราย เพราะการสาปแช่งหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่สมควรได้รับมัน มันก็จะกลับไปหาคนที่แช่งมันแทน หลายคนมักจะเลินเล่อในการสาปแช่ง และเป็นเรื่องที่ต้องแสดงการรังเกียจ และเตือนให้ระวัง และไม่มักง่ายกับมัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การนินทาเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ และเป็นหนึ่งในบาปที่แพร่หลายในระหว่างผู้คนมากที่สุด อีกทั้งพวกเขาก็มักง่าย และพากันละเลยไม่แสดงการรังเกียจ ทั้งที่มันเป็นสาเหตุก่อความเป็นศัตรูต่อกัน และทำลายความเป็นปึกแผ่นของพวกเขา และเพราะความน่ารังเกียจของการนินทา อัลลอฮฺทรงเปรียบคนนินทาว่าเหมือนกับคนที่กินศพพี่น้องของเขา และบทลงโทษของคนนินทาในโลกหลุมศพคือเขาจะฉีกหน้าฉีกอกของเขาด้วยกรงเล็บที่ทำจากทองแดง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การเป็นพยานเท็จ หรือเป็นพยานโกหก ถือเป็นบาปที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนประชาชาติของท่าน เพราะมันรวมเอาทั้งการโกหกที่ถือเป็นลักษณะที่น่ารังเกียจที่สุด และทั้งสิ่งที่เป็นเหตุให้มุสลิมต้องสูญเสียสิทธิไป ด้วยเหตุนี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงนับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด และท่านเองทำให้ท่านสะเทือนอารมณ์มากขณะที่ท่านกล่าวเตือนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน จนกระทั้งพวกเขาพากันเป็นห่วงท่าน –ขอความพึงพอพระทัยจงมีแด่พวกท่านทั้งหลายด้วยเถิด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อธิบายข้อบัญญัติว่าด้วยดนตรีและการใช้เครื่องดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้าม โดยอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมทั้งคำพูดของบรรดาอุละมาอ์ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพิษภัยของดนตรีที่มีผลต่อจิตใจและพฤติกรรม และยังได้พูดถึงหุก่มของอะนาชีด โดยยกอ้างคำพูดของอุละมาอ์ร่วมสมัยในประเด็นเหล่านี้ด้วย

 • PDF

  อธิบายถึงอันตรายของการซินา หรือการผิดประเวณี หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ เป็นบาปที่อัลลอฮฺกล่าวถึงมันคู่เคียงกับการตั้งภาคีต่อพระองค์ ผลร้ายของมันมีมากมายอาทิ การทำลายเชื้อสายวงศ์ตระกูล การละเมิดศักดิ์ศรีที่ต้องห้าม การทำลายสภาพสังคม ก่อให้เกิดความเสื่อมทราม ในวันกิยามะฮฺผู้ผิดประเวณีจะถูกลงโทษด้วยการทรมานอันเจ็บปวดยิ่งในนรก เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ ของ ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  การโกหกเป็นสิ่งต้องห้าม และเป็นบาปที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง แต่หากทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทางศาสนามีน้ำหนักเพียงพอ เช่นไกล่เกลี่ยเรื่องระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างผู้คนต่างๆที่ไม่เกิดการอธรรมใดๆขึ้น หรือโกหกกับข้าศึกในช่วงทำสงคราม ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • PDF

  ความฝันเรื่องราวของมันนั้นยิ่งใหญ่ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยถามถึงความฝันของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และตีความให้พวกเขา และท่านก็บอกกล่าวว่า การฝันดีนั้นมาจากอัลลอฮฺ และการฝันร้ายนั้นมาจากชัยฏอน และท่านก็ได้เตือนไม่ให้โกหกเรื่องของความฝัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การสร้าง หรือวาดภาพของสิ่งที่มีวิญญาณเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่ง ผู้ทำรูปภาพจะถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดในวันกิยามะฮฺ จะถูกลงโทษจากรูปทุกใบที่เขาเขียนขึ้นมา และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงให้ชีวิตแก่สิ่งที่พวกเจ้าสร้างมาด้วยสิ และไม่มีการแยกใดๆ ระหว่างการปั้นเป็นรูป และการวาดรูปด้วยมือ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  บาปความผิดที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นความชั่วร้ายที่สุดทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ รองลงมาจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ คือการฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์ ทั้งนี้ พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ว่าบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนานั้น คือการพำนักอยู่ในนรกตลอดกาล ความโกรธกริ้วและการสาปแช่งของอัลลอฮฺ ตลอดจนการลงโทษที่เจ็บแสบสาหัส รวมทั้งได้อธิบายสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้มีการฆ่ากันระหว่างมนุษย์ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อัลลอฮฺทรงใช้ให้ทำตามสัญญา และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม นับว่าการทรยศนั้นคือ การที่คนๆหนึ่งทำสัญญาสิ่งหนึ่งเอาไว้แล้วไม่ทำตาม ถือเป็นลักษณะหนึ่งของมุนาฟิก(คนกลับกลอก) และได้บอกอีกว่าในวันกิยามะฮฺจะมีธงขนาดใหญ่ให้คนทรยศถือ และจะถูกกล่าวขึ้นว่า นี้คือการทรยศคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้เปิดโปงเขาต่อผู้คนทั้งหลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การตักเตือนพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องวายิบ และเป็นเรื่องของศาสนา และการคดโกงในการค้า การขาย และอื่นๆ นั้น เป็นการฝ่าฝืน และถือเป็นบาปใหญ่ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนไว้ และบอกกล่าวอีกว่าผู้ใดที่คดโกงมุสลิม เขาก็ไม่ใช่พวกของเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อธิบายความเลวร้ายที่เป็นผลพวงจากการซินา หรือการผิดประเวณี โดยสรุปมาเป็นข้อๆ มากกว่ายี่สิบข้อ เช่น การผิดประเวณีทำให้ศาสนาของบุคคลหนึ่งไม่สมบูรณ์ การผิดประเวณีทำให้ไม่รู้สึกตระหนักถึงการมีอุปนิสัยดีที่ การผิดประเวณีทำให้เสียเกียรติและศักดิ์ศรีของตน การผิดประเวณีทำให้ความห่วงใยระหว่างกันลดน้อยลง การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ การผิดประเวณีทำให้ใบหน้าไม่มีรัศมี การผิดประเวณีทำให้หัวใจมืดบอดและไม่มีแสงสว่างในจิตใจ การผิดประเวณีจะนำมาซึ่งความยากจนอย่างต่อเนื่อง การผิดประเวณีทำให้สูญเสียความบริสุทธิ์ และทำให้ตกต่ำในสายตาของอัลลอฮฺ และสายตาของมนุษย์ เป็นต้น

 • PDF

  อธิบายเหตุผลที่ว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่งต้องห้ามในทัศนะอิสลาม พร้อมหลักฐานที่ประมวลและอ้างจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และข้อเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรีละเลิกจากพฤติกรรมดังกล่าว เพราะผู้ใดที่ตั้งใจจริงและละเลิกสิ่งที่ผิดเพื่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษเกี่ยวกับพฤติกรรมการโกหก อันเป็นลักษณะนิสัยหนึ่งที่น่าตำหนิ ซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาและเราะสูลของพระองค์ทรงสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

หน้า : 5 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก