หมวดหมู่เนื้อหา

  • ไทย

    PDF

    บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มกลุ่มลัทธิอัล-บาบียะฮฺและอัล-บะฮาอิยะฮฺ (บาบี และ บาไฮ)โดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการแพร่กระจายของกลุ่มลัทธินี้ในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงฟัตวาของอุละมาอ์เกี่ยวกับลัทธิดังกล่าว

ส่งฟีดแบ็ก