หมวดหมู่เนื้อหา

ความประเสริฐขอการพิพากษาและอันตราย

จำนวนเนื้อหา: 2

  • DOC

    การพิพากษานั้น ประเด็นของมันคือการตัดสินเหตุการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิทธิทางด้านต่างๆ ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้อันตรายที่เกิดจากการพิพากษาใหญ่หลวงยิ่งนัก เพราะเกรงว่าผู้พิพากษาจะเอนเอียงเข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของคู่กรณีพิพาท บางทีเนื่องจากเป็นญาติใกล้ชิด เป็นเพื่อนฝูง เป็นคนมีฐานะร่ำรวยโดยหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างงจากเขา เป็นผู้มีบารมีเพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของเขา หรือจะด้วยเหตุผลในทำนองเดียวกันนี้

  • DOC

    การตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์นับเป็นความประเสริฐอย่างใหญ่หลวงสำหรับผู้ที่สามารถกระทำได้และมั่นใจว่าตนจะไม่กระทำในสิ่งที่อยุติธรรม มันยังเป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺมากอีกประการหนึ่ง เพราะเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่มนุษยชาติ ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ถูกอธรรม ขจัดผู้อธรรม ใช้ในเรื่องของความดีงาม ห้ามปรามเรื่องความชั่วช้า กำหนดบทลงโทษ มอบสิทธิต่างๆ ให้แก่เจ้าของ เป็นหน้าที่ของบรรดานบี อะลัยฮิมุศศอลาตุวัสลาม

ส่งฟีดแบ็ก