อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยในสังคมดอกเบี้ยไหม ?

คำอธิบาย

คำถามตอบโดยคณะกรรมการถาวรเพื่อวิชาการและวินิจฉัย

ส่งฟีดแบ็ก