ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดจากสองสามีภรรยาคุมกำเนิดนอกจากจะได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย

คำอธิบาย

ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดจากสองสามีภรรยาคุมกำเนิดนอกจากจะได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย

ส่งฟีดแบ็ก