ชี้แจงสิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตในการเยี่ยมเยือนมัสยิดที่เมืองมะดีนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก