มุสลิมะฮฺชอบชายคนหึ่งซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และนางต้องการแต่งงานกับเขา ?

คำอธิบาย

มุสลิมะฮฺชอบชายคนหึ่งซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ และนางต้องการแต่งงานกับเขา ?

ส่งฟีดแบ็ก