สามีของนางเป็นคนดืมเหล้า นางจะบาปไหมที่อยู่ร่วมกับเขา ?

คำอธิบาย

สามีของนางเป็นคนดืมเหล้า นางจะบาปไหมที่อยู่ร่วมกับเขา ?

ส่งฟีดแบ็ก