ทำงานเกี่ยวกับดะอฺวะฮฺและรู้สึกถึงความเป็นนิฟากและอิหม่ามอ่อนแอ

ส่งฟีดแบ็ก